Italský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (IJEMO)

Daný obor není aktuálně nabízen. 

 

Aktuální nabídka studijních programů pro akademický rok 2020/2021.

 

Co obor IJEMO nabízí?
 

 • praktické i teoretické zvládnutí italského jazyka (vstupní úroveň A2/B1, výstupní C1), včetně kurzů administrativní, obchodní a právní italštiny
   
 • povinné kurzy angličtiny (včetně právní angličtiny)
   
 • třetí cizí jazyk od úrovně začátečníků (němčina, francouzština, španělština, ruština)
   
 • přednášky z práva a ekonomie, zakončené státní závěrečnou zkouškou Ekonomické a právní vztahy v mezinárodním obchodě
   
 • možnost strávit 1-2 semestry na jedné z našich partnerských univerzit
   
 • možnost pokračovat v navazujícím magisterském programu Italský jazyk

 

→ Požadavky k přijímacímu řízení a přihláška ke studiu ZDE