Lingvistika, terminologie a typologie textů

Dvojí diplom

 • Zaměření: lingvistika, terminologie
   
 • Jazyk výuky: italština, čeština
   
 • Partnerské instituce: Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Milano / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
   
 • Platnost od roku: 2015
   
 • Garantující pracoviště: Ústav romanistiky FF JU
   
 • Koordinátoři programu: prof. Savina Raynaud (UCSC), doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. (FF JU)
   
 • Diplomy oborů: Lingue, letterature e culture straniere - Scienze del linguaggio, terminologie e tipologie dei testi / Filologie: Italský jazyk
   
 • Organizace výuky: 1. ročník studia výuka na FF JU (Č. Budějovice); 2. ročník studia výuka na UCSC (Milano)
   
 • Financování pobytu: Program Erasmus+
   
 • Předepsaný studijní plán
  (pro studenty Jihočeské univerzity je jazykem „A" italština, jazykem „B" pak volitelně angličtina, francouzština, němčina nebo španělština)

 

1. ročník (výuka na FF JU v Č. Budějovicích)                                                                      

 
ECTS
 


Italská literatura od počátků do 17. století

5


Korpusová lingvistika

5


Italský jazyk I

5


Syntax I (jazyk A – italština)

3


Současné lingvistické směry

5


Italská literatura 18. a 19. století

5


Italský jazyk II

5


Syntax II (jazyk A – italština)

5


Vývoj a historie italského jazyka

5


Volitelné předměty

5

 

2. ročník (výuka na UCSC v Miláně)  

 
ECTS
 


Strategie comunicative e negoziali  (lingua B)

12


Ontologie e scienze del linguaggio

8


Terminologie e politiche linguistiche

8


Storia contemporanea

8


Didattica dell'italiano come seconda lingua

4


Volitelný předmět/předměty z následující nabídky:

Diritto penale e penale minorile (8)

Diritto pubblico comparato (8)

Organizzazione internazionale (8)

Tutela internazionale dei diritti umani (8)

Linguistica pragmatica (4)

Sociolinguistica (4)

Teoria e pragmatica dell'argomentazione (4)

8

 

 

 

 

 

 

 


Diplomová práce

24