Instrukce k odevzdávání kvalifikačních prací

Připomínáme. že předkládání kvalifikačních prací (BP a DP) se řídí opatřením děkana č. 12/2018, které stanovuje:

  • zásady formální úpravy
  • povinné náležitosti
  • způsob odevzdání. 

 

❕ Prosíme studenty, aby se jím důsledně řídili.