Konečná verze harmonogramu SZZ - KLSn, LHSn, KUST červen 2020

podrobný harmonogram

Konečnou podobu harmonogramu naleznete zde. Prosíme studenty, aby přišli na předem stanovený čas, neshromaždovali se na chodbách a dodržovali stanovené Rozhodnutí děkana FF JU k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru.