Mgr. David Skalický, Ph.D.


Pracovna


01 040


387 774 853

E-mail


dskalicky@ff.jcu.cz

 

Konzultační hod.

 

po domluvě e-mailem

 

Mgr. David Skalický, Ph.D. (nar. 1980) vystudoval bohemistiku a literární vědu na FF JU v Českých Budějovicích (Ph.D. 2008). V akademickém roce 2009/2010 působil jako stipendista Fulbrightova programu na CREES, University of Kansas, USA. Od r. 2010 působí na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity jako odborný asistent a vědecký pracovník. Zabývá se především strukturální estetikou pražské školy, sémiotikou umění a kultury, teorií interpretace a neopragmatickou filosofií. 

◽ Granty

◽ Publikační činnost (publikace na Academia.edu)

◽ Vedené závěrečné práce: