Mgr. Denis Ciporanov, Ph.D.

Pracovna


01 045


387 774 882

E-mail


dciporanov@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny
 

 

Denis Ciporanov je absolventem doktorského studia estetiky na FF UK v Praze, kde v roce 2009 obhájil disertační práci s názvem Definice pojmu umění: mezi funkcí a procedurou. Kromě zájmu vymezeného problematikou spojenou s pojmem umění v jeho širších souvislostech (historické klasifikace, definice, ontologie, logická povaha pojmu umění) se zabývá též vybranými tématy mimouměleckého estetična (především teorií architektury a designu). 


◽ Publikační činnost