Publikační činnost

Články v odborných časopisech:

Ciporanov, Denis: Umění jako instituce, komentář k teorii George Dickieho. Aluze, No. 2, 2008, s. 71–80.

Ciporanov, Denis: Historická definice umění, komentář k teorii Jerrolda Levinsona. Aluze, No. 3, 2008, s. 40–45.

Ciporanov, Denis: Estetika na přelomu milénia: recenzní studie. In: Filosofický časopis, č. 2, roč. 62, 2014, s. 237-263, ISSN: 0015-1831.

 

Články v kolektivních monografiích a sbornících:

Ciporanov, Denis: Definice umění po Duchampovi v diskusi analytické estetiky. In: Studia Aesthetica VI., Jana Sošková (Ed.), Prešov: Prešovská universita, 2003, s. 176–193.

Ciporanov, Denis: Funkcionální přístup k definici umění u Nelsona Goodmana a Jana Mukařovského. In: Studia Aesthetica X., Jana Sošková (Ed.), Prešov: Prešovská universita, 2008, s. 341–367.

Ciporanov, Denis: Definice pojmu umění a analytická estetika. In: Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Kulka, Tomáš & Ciporanov, Denis (eds.), Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s. 17–42.

 

Edice:

Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Kulka, T. & Ciporanov, D. (eds.), Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.

 

Překlady:

Goodman, Nelson: Jazyky umění. Nástin teorie symbolů. Praha: Academia, 2007, (kolektiv překladatelů pod vedením Doc. Tomáše Kulky).

Diffey, Terry J.: O definování umění. In: Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Kulka, T. & Ciporanov, D. (eds.), Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s. 193–204.

Beardsley, Monroe C.: Estetická definice umění. In: Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Kulka, T. & Ciporanov, D. (eds.), Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s. 237–254.

 

Ostatní:
Ciporanov, Denis: Práce se zdrojovou literaturou. [skripta] ©Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha, 2012. ISBN 978-80-905109– 4– 4

Ciporanov, Denis: Úvod do studia [skripta]. © Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha, 2012.