Granty

individuální

  • GA ČR 14-2114P (Grantová agentura České republiky), Medikalizace smrti. Zdánlivá smrt a postoje lékařů ke zdánlivě mrtvým v Českých zemích (1780 - 1850), 2014-2016
  • GAFF/VM02/2013 (Grantová agentura Filozofické fakulty Jihočeské univerzity), Pod závojem smrti. Poslední věci Schwarzenbergů v letech 1732 - 1914, řešitelský rok: 2013
  • GA JU 150/2010/H-FF, Medikalizace smrti v „dlouhém" 19. století. Okamžik smrti a vzorce chování k umírajícím a mrtvým z hlediska dějin lékařství (1750 - 1900), řešitelský rok: 2011
  • GA JU 025/2008/H-FF, Antropologie smrti v prostředí vysoké šlechty v první polovině 19. století. Poslední nemoci a přechodový rituál smrti v rodině Schwarzenbergů v letech 1800-1850, řešitelský rok: 2009
  • GA JU 66/2007/H-FF (Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích), Smrt a pohřby v rodině Schwarzenbergů v druhé polovině 18. a na počátku 19. století, řešitelský rok: 2008
  • členem řešitelského týmu:
  • 2014–2018 Člen Centra excelence TF JU a FF UP "Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext" (GAČR 14-37038G)
  • MSM 6007665807 (od 2010 - 2011), výzkumný záměr Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci, odpovědný řešitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
  • GA ČR 404/08/H002 (2008 - 2011), doktorský projekt Člověk, sociální skupina a společnost v dějinách novověku, odpovědný řešitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.