Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D.

Pracovna

00 046 

387 774 888

E-mail

vgrubhoffer@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D. (nar. 1981) vystudoval Kulturní historii a Italský jazyk na FF JU v Českých Budějovicích (Ph.D. v oboru České dějiny 2013) Zabývá se kulturními dějinami Itálie, italskou literaturou a česko-italskými vztahy. K jeho badatelské specializaci patří dějiny smrti, těla, medicíny a vzdělanosti, dále životní styl šlechty v období 18.–20. století, zejména dějiny rodu Schwarzenbergů a Eggenbergů.


◽ Granty

◽ Publikační činnost