Mgr. Filip Hotový, Ph.D.


Pracovna
 


01 045 


387 774 884


E-mail
 


fhotovy@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny

 

Filip Hotový vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obory estetika a pedagogika. Studium ukončil v roce 2002 obhajobou diplomové práce s názvem Hermeneutická estetika Hanse-Georga Gadamera. V roce 2010 obhájil na pražské Katedře estetiky disertační práci s názvem Estetika transparence fotografického obrazu. V roce 1998 spoluzaložil fotoklub GEMINI a do roku 2004 byl jeho lektorem. V letech 2004 a 2005 byl asistentem fotografa Ivana Pinkavy. Od roku 2006 působí rovněž jako lektor ve vzdělávání dospělých. Na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU vede semináře o estetice fotografie.