Mgr. Filip Šenk, Ph.D.

Pracovna


00 053


387 774 878

E-mail


fsenk@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny
 

 

Mgr. Filip Šenk, Ph.D. (1981) studoval dějiny umění a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Faculty of Arts and Social Sciences Lancaster University (UK). Ve své vědecké práci se věnuje především moderní a současné architektuře a umění 20. a 21. století. Přednáší dějiny umění a architektury na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity a FAMU v Praze. Je členem Interdisciplinárního semináře topologických studií poetiky umění, krajiny a architektury při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a FUA TUL.


◽ Publikační činnost