Mgr. Hynek Látal, Ph.D.

Pracovna


00 053 


387 774 877

E-mail


latal@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny
 

 

Mgr. Hynek Látal, Ph.D. (nar. 1978) vystudoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obory dějiny umění a germanistika (2003), přičemž absolvoval stipendijní pobyt na Universität Wien (2002). Doktorský stupeň Obecná teorie a dějiny umění a kultury na FF MU ukončil v roce 2010, přičemž absolvoval stipendijní pobyt na Technische Universität München (2004) a kratší studijní pobyt v Bibliotheca Hertziana v Římě (2007).

Od roku 2003 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na tamní Filozofické fakultě se od roku 2006 podílel na zrodu oboru dějiny umění. Od roku 2014 je rovněž externím kurátorem sbírky starého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, kde uspořádal několik výstav a podílel se na proměnlivé podobě nové stálé expozice Meziprůzkumy. Sbírka AJG (2016 - 2020).

Zabývá se především pozdně středověkým uměním, o němž v letním semestru 2016 vedl kurz na Oddělení dějin umění univerzity v Salzburgu, kde od roku 2011 pronesl několik samostatných přednášek. Jednotlivě přednášel dále také na univerzitách v Innsbrucku (2011), Mnichově (2015) a v Augsburgu (2019) či na GWZO v Lipsku (2014). Okrajově přednáší a publikuje i o umění moderním a současném.


◽ Publikační činnost