Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.


Pracovna
 

01 045 


 


387 774 883


E-mail
 


mkaplicky@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

 

Martin Kaplický vystudoval obor Estetika na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze. Studium zakončil v roce 2002 diplomovou prací Rytmus, signifikace a Whiteheadovo pojetí krásy. V roce 2009 obhájil na Katedře estetiky FF UK disertační práci s názvem Multiplicita a jedinečnost. Impulzy Whiteheadovy filozofie pro estetiku. Teoreticky je zaměřen na filozofii procesu a oblast pragmatické a neo-pragmatické filozofie z hlediska jejich potenciálu pro současná estetická zkoumání. Vedle Ústavu věd o umění a kultuře FF JU působí též na Katedře estetiky FF UK a Katedře teorie a kritiky Divadelní Akademie Múzických umění v Praze.