Mgr. Peter Chvojka, Ph.D.

Pracovna


01 044 


387 774 880

E-mail


chvojp01@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny
 

 

Mgr. Peter Chvojka, Ph.D. (1972) absolvoval v roce 2005 magisterský studijní obor mediální studia a žurnalistika na Fakultě sociálních studií MU v Brně. V roce 2012 obhájil na ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích disertační práci Literární hermeneutika jako iniciace a kontrapozice hermeneutiky filozofické. Badatelsky se zabývá vlivy náboženství, filozofie a sémiotiky na interpretaci uměleckého textu a důsledky působení masových médií na estetickou reflexi.


◽ Publikační činnost