Mgr. Petra Lexová

Pracovna


00 053
 


387 774 878

E-mail


lexovp00@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

 

Mgr. Petra Lexová (nar. 14. 6. 1989, České Budějovice) vystudovala obor Dějiny umění na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity (2011), magisterský titul poté získala v souběžně studovaném oboru Učitelství výtvarné výchovy a společenských věd na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity (2013). V současné době studuje doktorát na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně. Odborně se věnuje výzkumu sochařství 2. pol. 20. století s bližším zaměřením na výzkum objektového sochařství v Československu v letech 1960–1989. Problematiku středo a východoevropské modifikace pozdní moderny a možná východiska interpretace.

 Během studia začala pracovat v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou jako lektorka pořadů pro střední školy, následně jako kurátorka sbírky moderního umění (2012–2015). Současně produkčně a kurátorsky vedla Galerii D9 v Českých Budějovicích a podílela se na projektu Artlist v rámci Centra pro současné umění Praha. Svými výtvarnými kritikami přispívá do architektonického časopisu ERA21 a Artalk.cz. A podílí se na vzniku brněnské databáze umělců Open Studios.

Je řešitelkou interních grantů Masarykovi univerzity: Forma, vizuální význam a okolnosti vzniku uměleckého díla v architektuře a ve výtvarném umění (2019); Materiál, techniky a funkce uměleckého díla: Architektura, výtvarné a užité umění v průběhu věků (2018); Kulturní výměna a originalita v dílech evropské architektury a výtvarného umění (2017) v rámci kterých se věnuje publikační a editorské činnosti.

Studijní pobyty:

2018 (červen–červenec) – Summer Symposium (Re-) Forming Sculpture 2018;

Henry Moore Institute Research Library – Henry Moore Foundation, Leeds, UK

2017 (září–říjen) – The University of Manchester Library, The John Rylands Library, Manchester, UK