Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D.


Pracovna


01 045 


387 774 884

E-mail


vyakimova@ff.jcu.cz

Odborná specializace


literární komparatistika, literární teorie


Konzultační hodiny
 

 

Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D. (nar. 1983) se narodila a vyrůstala v Bulharsku, kde v roce 2006 vystudovala obor Slavistika (český jazyk a literatura – bulharský jazyk a literatura) na Sofijské univerzitě sv. Klimenta Ochridského. V roce 2012 obhájila disertační práci na FF JU (název: Putování literárního kánonu), ve které se věnuje teorii formování literárního kánonu a jeho komparativnímu rozměru. Na Ústavu věd o umění a kultuře vyučuje kurzy o literárním kánonu a estetice filmu.

◽ Granty

 Publikační činnost