Státní doktorská zkouška

→ Při ústní státní doktorské zkoušce uchazeč prokáže hluboký teoretický, metodologický, historiografický a obsahový rozhled po klíčových tématech českých a středoevropských dějin od středověku do současnosti. Část zkoušky může tvořit odborná rozprava o širším kontextu disertačního tématu.