Příprava výzkumných aktivit, badatelské pobyty, setkávání členů týmu

Součástí projektu je řada dlouhodobých i krátkodobých individuálních badatelských pobytů, konzultací a odborných setkávání, které mají přispět k rozvoji, posílení excelence a mezinárodních vazeb dlouhodobě budovaného vědeckého týmu.

Na této stránce uvádíme badatelské aktivity, které by mohly být zajímavé i pro veřejnost: