Publikační činnost

Monografie, které vznikly a jejichž vydání bylo finančně podpořeno z projektu "Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech":

 

Texty publikované v rámci projektu "Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech": 

 • BATES, John: "Londoners or Glaswegians? Representing Polish Economic Migrants in Polish and British TV Series" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 264-275.
 • BAUER, Michal: "Fantaskní realita Zdeňka Lorence". Slovo a smysl X (2013), č. 19, s. 99-112.
 • BAUER, Michal: "Nacionalita a internacionalita v poezii Milana Kundery z počátku 50. let 20. století" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 170-192.
 • BÍLEK, Petr A.: "Reprezentace příslušníků SNB v českých filmech a televizních seriálech normalizační éry" in Kopal, Petr (ed.): Film a dějiny IV: Normalizace. Praha: Casablanca, ÚSTR, 2014, s. 207-224.
 • BÍLEK, Petr A.: "The 30 Cases of Major Zeman: Domestication and Ideological Conversion of a James Bond Narrative in the Czech TV Seriál Context of the 1970s" in Čulík, Jan, ed.:National Mythologies in Central European TV Series: How J.R. Won the Cold War. Brighton: Sussex Academic Press, 2013, s. 48-67.
 • BÍLEK, Petr A.: "TV Serials and TV Series as Specific Representations of Mimetic and Performative Impact" in Čulík, Jan, ed.: National Mythologies in Central European TV Series: How J.R. Won the Cold War. Brighton: Sussex Academic Press, 2013, s. 1-9.
 • BRDEK, Zdeněk: "Reprezentace italské kultury v českém prostoru 20. a 30. let 20. století: Luigi Pirandello a jeho návštěvy Prahy." in Rauchová, J.; Jiroušek, B. a kol.: Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918-1951. Jihočeský sborník historický 81, supplementum 4, 2012, s. 485–499.
 • BRDEK, Zdeněk: "Reprezentace nacionality v raných textech Kamila Bednáře" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 154-162.
 • CZAPLIŃSKA, Joanna: "Konwersja językowa pisarzy pochodzenia środkowoeuropejskiego jako strategia komunikacji z literaturą większościową." Porównania 2014, č. 14, s. 9-18.
 • CZAPLIŃSKA, Joanna: "Libusza zdekonstruowana - gra mitem w noweli Pole i palisada Miloše Urbana" in KUBICKA, Halina - TRĘBICKI, Grzegorz, TROCHA, Bogdan: Fantastyczność i cudowność: "Homo mythicus" mityczne wzorce tożsaości". Zielona Góra: Uniwersytet Zielenogórski, 2014, s. 153-161.
 • CZAPLIŃSKA, Joanna: "Strategie jazykové konverze - případ Libuše Moníkové, Ireny Brežné a Ewy Stachniak" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 227-234.
 • CZAPLIŃSKA, Joanna: "Strategie konwersji językowej – przypadki polskie, czeskie i słowackie" in Romuald Cudak (ed.) Literatura polska w świecie. T. 5: Mapowanie, opisy, interpretacje. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2014, s. 139-148.
 • CZAPLIŃSKA, Joanna: "Wokół dwujęzyczności czeskich pisarzy emigracyjnych. Literatura jako transgresja." Studia Slavica 2013, XVII/2, s. 111-122.
 • ĆULÍK, Jan: "Konstrukce reality v televizním seriálu Žena za pultem a recepce veřejnosti" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 276-305.
 • ČULÍK, Jan: "The Construction of Reality in Communist and Post-communist Czech TV Serials" in National Mythologies in Central European TV Series: How J.R. Won the Cold War. Brighton: Sussex Academic Press, 2013, s. 110-155.
 • HALAMOVÁ, Martina: "Durychova Římská cesta" in Rauchová, J.; Jiroušek, B. a kol.: Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918-1951. Jihočeský sborník historický 81, supplementum 4, 2012, s. 435-441. 
 • HALAMOVÁ, Martina: "Fischlovo beletristické vzpomínání na 1. světovou válku". Jihočeský sborník historický [v tisku]
 • HALAMOVÁ, Martina: "Fischlova kulturní propaganda v kontextu vládní exilové politiky v Londýně (1940-1945)" in Kouba, M.; Magincová, D.; Říha, I. (eds.): Kontexty propagandy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, s. 275-280.
 • HALAMOVÁ, Martina: "Fischlovy reprezentace kulturní identity českého politického a kulturního exilu v Londýně v době druhé světové války" in Zacharová, J.; Bomba, L.; Záborský M. (eds.): PRIZMA: Interdisciplinárna konferencia. Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, 2012, s. 97-104.
 • HALAMOVÁ, Martina: "Fischlovy strategie reprezentování češství a židovství ve 30. a 40. letech 20. století" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 146-153.
 • HALAMOVÁ, Martina: "Memoirs and fiction of the Czech writer Jaroslav Durych written at the front during World War I, "Prace Historyczne" Zeszyty Naukowe UJ (‘Historical Works' Academic Journal of the Jagiellonian University). [v tisku]
 • HALAMOVÁ, Martina: "Tvorba Viktora Fischla v kontextu uměleckého diskurzu první republiky". Svět literatury XXIII, č. 47, 2013, s. 123-137.
 • CHVOJKA, Peter: "Don Quijote jako parodie reprezentace" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 65-71.
 • CHVOJKA, Peter: "Hermeneutika versus dekonstrukce: polemika mezi H.-G. Gadamerem a J. Derridou v 80. letech 20. století" in kolektiv autorů: Studia Humanitatis - Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V. Ostrava 2014, s. 117-126.
 • KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera: "Literární kánon v cizím prostředí z hlediska teorie překladu". Homo bohemicus 3-4, 2012, s. 39-53.
 • KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera: "Reprezentace a literární kánon" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014. s. 47-55.
 • NAGY, Ladislav: "Příroda, šílenství a dozvuky romantismu: Adam Foulds a znovuzrození Johna Clara v současné britské literatuře." Svět literatury XXIII, 2013, č. 48, s. 16-27.
 • NAGY, Ladislav: "Waverley, zrození historického románu a konstrukce národní identity v konzervativním diskurzu" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 235-243.
 • PAPOUŠEK, Vladimír: "Co viděla Libuše. Několik poznámek k slovům: ´vidět´, ´obraz´, ´rám´" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 27-35.
 • PAPOUŠEK, Vladimír: "Víra a věrojatnost". Svět literatury 2014, č. 49, s. 51-58.
 • ROGATCHEVSKI, Andrei: "From Homo Zapiens to Media Sapiens: Post-Soviet Television in Russian Fiction" in  Birgit Beumers (ed.): Russia's New Fin de Siecle: Contemporary Culture Between Past and Present. Bristol/Chicago: Intellect, 2013, s. 65-78.
 • ROGATCHEVSKI, Andrei: "Geo-mix, or Stereotyping by Misplacement: The "Other" Europe in the Molvania Travel Guide" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 253-263.
 • SKALICKÝ, David: "Daleko k nevinnosti: Jazyk, literatura a moc" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 13-26.
 • SKALICKÝ, David: "Mimesis, fikce, interpretace" in kolektiv autorů: Studia Humanitatis - Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V. Ostrava 2014, s. 249-267.
 • SKALICKÝ, David: "Modernistický původ pražské strukturální estetiky" in Kubíček, T.; Wiendl, J. (eds.): Moderna/Moderny. Olomouc: Univerzita Palackého 2013, s. 348-357.
 • SKALICKÝ, David: "Smysl (dez)interpretace (z americké perspektivy)" in Vorel, Jan - Žatecký, Vladimír (eds.): Studia Humanitatis - Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. Ostrava 2012, s. 131-140. 
 • SKALICKÝ, David: "´What is Poetry?´ Reconsidered" in Kubíček, Tomáš - Lass, Andrew (eds.): Roman O. Jakobson: A Work in Progress. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, s. 171-182.
 • ŠMAHELOVÁ, Hana: "Proměny reprezentace nacionality v literatuře 19. století" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 75-96.
 • ŠVÉDA, Josef: "Čech na cestě k ´pravému Američanu´. Obrzy amerických Čechů od druhé poloviny 19. století po 1. světovou válku" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 97-114.
 • VEBEROVÁ, Veronika: "Reprezentace nacionality v půdě a tradici" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 163-169.
 • WIENDL, Jan: "Hledání ´pravé´ moderny. Tvar, řád a tradice jako výzvy české literatuře a umění v meziválečném umění." In: Kubíček, T.; Wiendl, J. (eds.): Moderna/Moderny. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, s. 170-201.
 • WIENDL, Jan: "´International´ and ´National´ Horizon in Generational Re-presentations of Members of Avant-garde Art during 1920s" in SKALICKÝ, David - BAUER, Michal - BRDEK, Zdeněk - PAPOUŠEK, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 136-145.
 • WIENDL, Jan: "Karel Hynek Mácha v zrcadle české meziválečné poezie 20. století". Ricerche slavistiche 57, 2013, č. 11, s, 5-25

 

Výše uvedené texty vznikly v rámci výzkumného projektu "Modely reprezentací v literárních diskurzech" (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0125), spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.