Řízení ke jmenování profesorem

 

 

 

 

◽ OBORY ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM


OBOR
 
PLATNOST AKREDITACE


 Teorie a dějiny novější české literatury

14. 9. 2028

 České dějiny
 
17. 10. 2028

 

◽ ZAHÁJENÁ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

→ viz stránky MŠMT s informacemi o průběhu a výsledcích řízení ke jmenování profesorem 

→ viz Úřední deska JU s informacemi o řízení ke jmenování profesorem

 

◽ UKONČENÁ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM


ROK
 
JMÉNO PRACOVIŠTĚ OBOR JMENOVÁNÍ
         

2018
 
 prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.  Filozofická fakulta OU  Dějiny novější české literatury  5. 12. 2018

2017
 
 prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.   Filozofická fakulta UK  Dějiny novější české literatury  19. 6. 2017

2014
 
 prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.  Filozofická fakulta JU  Dějiny novější české literatury  1. 3. 2014

2013
 
 prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.  Filozofická fakulta UP  Dějiny novější české literatury  12. 6. 2013

2008
 
 prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.  Filozofická fakulta UK  Dějiny novější české literatury 1. 11. 2008


2007

 prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.  Historický ústav AV ČR  České dějiny  16. 4. 2007

2006
 
 prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.  Filozofická fakulta UK  České dějiny 6. 11. 2006

2006
 
 prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.  Pedagogická fakulta UK  České dějiny 2. 5. 2006

2006
 
 prof. PhDr. Petr Fidler  Universität Innsbruck  České dějiny 6. 11. 2006