Erasmus - praktická stáž

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT

 • student, který vyjíždí na praktickou stáž, musí být řádně zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysílající instituci;
 • student musí být ke studiu v daném oboru, přes který uskuteční výjezd, řádně zapsán během celého studijního pobytu, studium nesmí přerušit ani ukončit;
 • student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia;
 • student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu;
 • student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení;
 • studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt nebo praktickou stáž v rámci Programu celoživotního učení (LLP 2007-2013) se mohou programu Erasmus+: Erasmus také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají;
 • každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+: Erasmus.

 


Všichni studenti vyjíždějící na studijní pobyt jsou povinni seznámit se s informacemi pro vyjíždějící studenty
 

 

KDE JE MOŽNÉ PRAKTICKOU STÁŽ REALIZOVAT

Praktickou stáž je možné realizovat pouze v těchto programových zemích:

 • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátské země: Turecko, Makedonie
   

Přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží (státní nebo soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo nadnárodní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumné instituty, nadace, neziskové organizace, instituty a vzdělávací centra aj.)

Neoprávněné organizace pro praktické stáže:

Stážisté musí v zahraničních organizacích pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi přijímající organizace). Praktická stáž musí být schválena ústavem, který garantuje obor, na němž je student zapsán. 

 

STIPENDIUM

 • Stipendium programu Erasmus+: Erasmus je určeno na pokrytí části nákladů souvisejících s praktickou stáží a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí. Předpokládá se finanční spoluúčast studenta.
 • Výše stipendia za měsíc je pevně dána - viz přehled sazeb stipendií.

 

FORMULÁŘE

Před odjezdem:

 • Learning Agreement for Traineeship - Before the mobility

Během praktické stáže:

 • Learning Agreement for Traineeship - During the mobility

Prodloužení praktické stáže:

 • Žádost o prodloužení praktické stáže

Před ukončením praktické stáže:

 • Learning Agreement for Traineeship - After the mobility

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY