Erasmus - studijní pobyt

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT

  • student, který vyjíždí na studijní pobyt, musí být řádně zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysílající instituci;
  • student musí být ke studiu v daném oboru, přes který uskuteční výjezd, řádně zapsán během celého studijního pobytu, studium nesmí přerušit ani ukončit;
  • student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku (týká se pouze bakalářského studia);
  • student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu;
  • student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení;
  • studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt nebo praktickou stáž v rámci Programu celoživotního učení (LLP 2007-2013) se mohou programu Erasmus+: Erasmus také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají;
  • každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+: Erasmus.

 


Všichni studenti vyjíždějící na studijní pobyt jsou povinni seznámit se s informacemi pro vyjíždějící studenty.
 

 

STIPENDIUM

 

FORMULÁŘE

❕ Všechny formuláře odevzdáváte na Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU
 

 
Formulář
 
Termín Formát


Před výjezdem                                       


Dohoda o způsobu   uznání - před mobilitou

 zároveň s LA Before the Mobility

originál


Learning Agreement   (LA) Before the Mobility

 dle termínu zahraniční univerzity pro podání přihlášky ke studijnímu pobytu

kopie/sken, strana 1-2


Během výjezdu

 
Dohoda o způsobu uznání - během mobility


  zároveň s LA During the Mobility

sken

 
Learning Agreement (LA) During the Mobility

 
 do jednoho měsíce po zahájení studia v zahraničí

sken, strana 3


Prodloužení výjezdu


Žádost o prodloužení pobytu


 nejpozději 30 dní před plánovaným ukončením studijního pobytu

sken


Dohoda o způsobu uznání - prodloužení

 
 zároveň s LA During the Mobility

sken


Learning Agreement (LA) During the Mobility

 
 zároveň s žádostí o prodloužení pobytu

sken


Po návratu


 Potvrzení o délce studia v zahraničí


 do 10 pracovních dnů od skončení pobytu

originál


Závěrečná zpráva

 

 do 30 dnů od obdržení výzvy

online, odkaz obdržíte e-mailem


Transcript of Records

 
 ihned po obdržení, nejpozději do konce semestru následujícího po   výjezdu

kopie


Žádost o uznání předmětů


 ihned po obdržení Transcript of Records, nejpozději do mezního   termínu pro odevzdání indexů k uzavření   akademického roku, viz   harmonogram

originál na Oddělení pro zahraniční vztahy

 

🗹 UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ STUDIA V ZAHRANIČÍ