Přihláška ke státní závěrečné zkoušce - Bakalářské obory FF JU

Přihlašuji se k státní závěrečné zkoušce ve dnech 31.8.-4.9.2020 z níže uvedených předmětů:  

Diplomovou práci odevzdejte na sekretariát ústavu nejpozději dne 31.července 2020.